STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên Theo phụ lục Theo phụ lục Ev3, Mỹ Ống thông tiểu qua da, đơn được thiết kế để sử dụng trong hệ thống mạch máu ngoại vi. Các ống thông hỗ trợ của TrailBlazer nhằm hướng dẫn và hỗ trợ dây dẫn trong quá trình tiếp cận mạch máu, cho phép trao đổi dây và cung cấp ống dẫn để phân phối dung dịch muối hoặc chất tương phản chẩn đoán. Quy tắc 8 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B