STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi trữ khí Theo phụ lục Theo phụ lục Hsiner Co., Ltd., Taiwan - Sử dụng với máy gây mê để hỗ trợ thông khí cho bệnh nhân. - Quy tắc 11 - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C