STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent nong mạch vành Supraflex Cruz Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd., India Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd., India - Sử dụng cho những bệnh nhân có động mạch vành bị hẹp hoặc tắc. Quy tắc 13 TTBYT Loại D