STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Răng giả bằng nhựa tháo lắp Theo phụ lục Theo phụ lục QUEST CORPORATION Dùng để gắn răng giả trong nha khoa Quy tắc 5 (Mục 3), Phần I & II.B của Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 TTBYT Loại B