STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein E-cadherin E-Cadherin (EP700Y) Rabbit Monoclonal Antibody/05973872001 Cell Marque Corporation Cell Marque Corporation E-cadherin (EP700Y) Rabbit Monoclonal Primary Antibody được dùng trong phòng xét nghiệm để phát hiện protein E-cadherin trên mô người được cố định bằng formalin, vùi trong paraffin được nhuộm bằng phương pháp hóa mô miễn dịch (IHC) định tính trên máy BenchMark IHC/ISH. Sản phẩm này phải được biện luận bởi một bác sĩ giải phẫu bệnh có trình độ chuyên môn kết hợp với kiểm tra mô học, thông tin lâm sàng có liên quan, và mẫu vật liệu kiểm soát thích hợp. Kháng thể này được sử dụng trong chẩn đoán in vitro (IVD). Quy tắc 6, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại B