STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test thử khô mắt Sch-1 ophtechnics unlimited,Ấn Độ ophtechnics unlimited,Ấn Độ chẩn đoán độ khô của dịch mắt Quy tắc 6 TTBYT Loại B