STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 THIẾT BỊ HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM Theo phụ lục Theo phụ lục ArjoHuntleigh AB Sử dụng để nâng hạ bệnh nhân trong phòng bệnh hoặc tại gia Quy tắc 12 phần II TTBYT Loại A
2 THIẾT BỊ HỖ TRỢ VỆ SINH CHO BỆNH NHÂN VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM Theo phụ lục Theo phụ lục ArjoHuntleigh AB Sử dụng để nâng hạ bệnh nhân trong phòng bệnh hoặc tại gia Quy tắc 12 phần II TTBYT Loại A
3 XE ĐẨY CÁNG CHUYÊN DỤNG VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM Theo phụ lục Theo phụ lục ArjoHuntleigh AB Sử dụng để nâng hạ bệnh nhân trong phòng bệnh hoặc tại gia Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A
4 ĐỆM XỐP CHỐNG LOÉT VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM Theo phụ lục Theo phụ lục ArjoHuntleigh AB Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình Điều trị Quy tắc 4 phần II TTBYT Loại A