STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống streck thủy tinh đựng mẫu máu Cell-Free DNA BCT Streck Streck Cell-Free DNA BCT là một ống lấy máu giúp ổn định DNA tự do trong tối đa 14 ngày ở 6 °C đến 37 °C* và CTC trong tối đa 7 ngày ở 15 °C đến 30 °C*. Sau khi được phân lập từ huyết tương, cfDNA và CTC phù hợp với nhiều ứng dụng tiếp theo. Quy tắc 5, Phần III, Phụ Lục I, Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A