STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy tách thành phần máu tự động và phụ kiện Archimede/MOE1504TER MOELCA S.r.l. MOELCA S.r.l. Dùng để phân tích các tế bào máu Quy tắc 12, phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A