STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test nhanh phát hiện nhiễm virus cúm Theo phụ lục Theo phụ lục Denka Company Limited Để phát hiện vi rút cúm A, cúm B trong mẫu ngoáy mũi, họng hoặc trong dịch mũi (tự xì / hút) của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B