STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dụng cụ cắt khâu nối vòng bằng stapler dùng một lần WZCS-A-15; WZCS-A-21; WZCS-A-24; WZCS-A-26; WZCS-A-29; WZCS-A-31; WZCS-A-32; WZCS-A-33 Microcure (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd 1-101, No.188, Jialingjiang Road, Suzhou New District, Jiangsu. 215000Suzhou. China Dùng trong thủ thuật kết nối đầu-đầu, đầu-cuối và cuối-cuối trong phẫu thuật ống tiêu hóa, dùng một lần. QT8/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Dụng cụ cắt khâu nối thẳng nội soi WZULS-A-L; WZULS-A-S; WZULS-A-XL Microcure (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd Microcure (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd Dùng trong thủ thuật cắt bỏ, cắt ngang và nối phổi, mô phế quản, dạ dày và ruột trong phẫu thuật mở hoặc nội soi, dùng một lần QT8/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Băng ghim dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng nội soi WZULS-P1-30-2.0; WZULS-P1-30-2.5; WZULS-P1-30-2.5; WZULS-P1-30-3.5; WZULS-P1-30-4.8; WZULS-P1-45-2.0; WZULS-P1-45-2.5; WZULS-P1-45-3.5; WZULS-P1-45-4.8; WZULS-P1-60-2.5; WZULS-P1-60-3.5; WZULS-P1-60-4.8 Microcure (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd 1-101, No.188, Jialingjiang Road, Suzhou New District, Jiangsu. 215000Suzhou. China Băng ghim dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng nội soi. QT8/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Băng ghim gập góc dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi WZULS-P2-30-2.0; WZULS-P2-30-2.5; WZULS-P2-30-3.5; WZULS-P2-30-4.8; WZULS-P2-45-2.0; WZULS-P2-45-2.5; WZULS-P2-45-3.5; WZULS-P2-45-4.8; WZULS-P2-60-2.5; WZULS-P2-60-3.5 Microcure (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd Microcure (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd Băng ghim gập góc dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi. QT8/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Băng ghim tri staple dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng nội soi WZULS-P3-30B; WZULS-P3-30BE; WZULS-P3-30P; WZULS-P3-45B; WZULS-P3-45BE; WZULS-P3-45P; WZULS-P3-45H; WZULS-P3-60B; WZULS-P3-60P; WZULS-P3-60H Microcure (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd Microcure (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd Băng ghim tri staple dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng nội soi QT8/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Dụng cụ cắt khâu nối thẳng dùng trong mổ mở WZCTS-A-60L; WZCTS-A-60M; WZCTS-A-60H; WZCTS-A-80L; WZCTS-A-80M; WZCTS-A-80H; WZCTS-A-100L; WZCTS-A-100M; WZCTS-A-100H; Microcure (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd Microcure (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd Dùng để tạo vị trí nối hoặc đóng vết mổ trong phẫu thuật tái tạo đường tiêu hóa hoặc các thủ thuật cắt bỏ khác, dùng một lần. QT8/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
7 Băng ghim dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng dùng trong mổ mở. WZCTS-P1-60L; WZCTS-P1-60M ; WZCTS-P1-60H WZCTS-P1-80L; WZCTS-P1-80M; WZCTS-P1-80H WZCTS-P1-100L; WZCTS-P1-100M; WZCTS-P1-100H Microcure (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd Microcure (Suzhou) Medical Technology Co., Ltd Băng ghim dùng cho dụng cụ cắt khâu nối thẳng dùng trong mổ mở. QT8/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C