STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hấp tiệt trùng dùng trong y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Nantong Pakion Medical Material Co.,Ltd - Dùng đóng gói y dụng cụ để hấp tiệt trùng. - Dụng cụ y tế được bảo quản vô khuẩn trong thời gian dài. - Quy tắc 15 - Điều 4, mục 2d, NĐ 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C