STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn Theo phụ lục Theo phụ lục Hitec Medical Co., Ltd. Phin lọc khuẩn sử dụng để lọc không khí khi bệnh nhân hít vào và thở ra. Quy tắc 2, phần II - TT 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại B