STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng keo cuộn NOVASILK, NOVATRANS, NOVAPLAST, NOVAFIX SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Sử dụng để cố định các thiết bị y tế ( ống truyền dẫn, truyền dịch, kim luồn,…) và cố định băng gạc bảo về vết thương Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Băng keo có gạc vô trùng MAXIPORE DRESS STERILE WOUND DRESS 9x10 cm, MAXIPORE DRESS STERILE WOUND DRESS 9x15 cm, MAXIPORE DRESS STERILE WOUND DRESS 9x20 cm, MAXIPORE DRESS STERILE WOUND DRESS 9x25 cm SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Dùng để băng vết thương hậu phẫu, vết khâu da Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Băng keo cố định kim luồn Maxipore I.V 6cm x 8cm SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Sử dụng để cố định ống truyền dẫn, truyền dịch, kim luồn,… Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Băng keo cá nhân NOVABAND TRANSPARENT FIRST AID PLASTER 19MMx72MM, NOVABAND NONWOVEN FIRST AID PLASTER 19MMx72MM, NOVABAND COTTON FIRST AID PLASTER 19MMx72MMM SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş Để che và bảo vệ vết cắt, vết trầy xước, vết phồng rộp Quy tắc 1, Phần IIA, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A