STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu cầm máu tự tiêu Theo phụ lục Theo phụ lục BioCer Entwicklungs-GmbH, Đức Dùng như là một chất cầm máu bổ trợ để sử dụng cho các quy trình phẫu thuật và các vết thương chấn thương khi việc kiểm soát chảy máu từ mao mạch, tĩnh mạch, hoặc các động mạch nhỏ khi áp lực, sự buộc thắt và các quá trình thông thường khác không hiệu quả hoặc không khả thi. Quy tắc 7 TTBYT Loại D