STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông dẫn lưu Theo phụ lục Theo phụ lục Boston Scientific Corporation Ống thông dẫn lưu đường mật và bộ dụng cụ được chỉ định để dẫn lưu dịch của hệ thống mật bên ngoài và bên trong ra qua da. Quy tắc 7, Phần II, Phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C