STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bó bột Theo phụ lục Theo phụ lục Prime Medical Inc Dùng để cố định chân tay, điều trị gãy xương, trật/đứt dây chằng Quy tắc 4 TTBYT Loại A