STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim Accu-Chek Safe-T-Pro Plus (03603539200_Accu-Chek Safe-T-Pro Plus Non-EU) Theo phụ lục Roche Diabetes Care GmbH, Đức thiết bị lấy máu vô trùng, dùng một lần, dùng để lấy máu mao mạch Qui tắc 6, phân loại TTBYT không phải TTBYT chẩn đoán in vitro TTBYT Loại B