STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết Bị Laser Điều Trị JC -100D KING LASER MEDTECH CO., LTD JILIN PROVINCE KING LASER CO., LTD Dùng trong da liễu: rạch, đốt Quy tắc 9/Phần II – Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B