STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám sản phụ khoa Theo phụ lục Theo phụ lục JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình Điều trị Quy tắc 12 , phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Ghế kéo giãn đốt sống cổ Theo phụ lục Theo phụ lục JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình Điều trị Quy tắc 12 , phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Giường kéo giãn cột sống F01 JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình Điều trị Quy tắc 12, phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A