STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bản sao chân răng nhân tạo LABORATORY ANALOG FOR MUA ABUTMENT BL-5146 C-TECH IMPLANT S.R.L. C-TECH IMPLANT S.R.L. Sử dụng thay thế chân răng nhân tạo, dùng để lấy dấu và làm mẫu để gắn răng giả cho bệnh nhân Quy tắc 8, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Nắp chụp chân răng nhân tạo HEALING CAP (SCREW RETAINED RESTORATION) BL-7000; PLASTIC CAP FOR EL IMPRESSION POST BL-4546; PLASTIC CAP FOR BL IMPRESSION POST BL-4543 C-TECH IMPLANT S.R.L. C-TECH IMPLANT S.R.L. C-TECH IMPLANT S.R.L. Quy tắc 8, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B