STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thanh giếng PCR BD PCR Cartridges/437519 GeneOhm Sciences Canada ULC Becton, Dickinson and Company (BD) BD PCR Cartridges là thanh giếng PCR sử dụng cho máy BD MAXTM SYSTEM. Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A