STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị bơm bóng Theo phụ lục Theo phụ lục Shenzhen Antmed Co., Ltd. Chủ yếu được sử dụng trong phẫu thuật PTCA để tạo áp lực cho ống thông bóng để bơm phồng bóng, để làm phồng mạch máu hoặc đặt stent trong mạch. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A