STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Viên đặt âm đạo Vagimedi ALSA Lab s.r.l. Pharma Biomateck S.r.l. Viên đặt âm đạo được sử dụng để bổ trợ trong dự phòng và điều trị viêm âm đạo do vi khuẩn, viêm âm đạo do nấm và trong trường hợp khô âm đạo. Axit boric và axit lactic giúp loại bỏ các triệu chứng do mất cân bằng pH âm đạo, trong khi axit hyaluronic thúc đẩy quá trình hydrat hóa khoang âm đạo. Quy tắc 5, Phần II, Mục I, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B