STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy Phân tích Miễn Dịch AMH Control Fujirebio Diagnostics AB Fujirebio Diagnostics AB Kiểm tra độ chính xác của quy trình xét nghiệm phân tích Anti Müllerian Hormone (AMH) trên máy Phân tích Miễn dịch Quy tắc 6 TTBYT Loại B