STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Cáng khênh tay CA1-0411 Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Sản phẩm được sử dụng để phục vụ công tác khám chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở y tế, các bệnh viện… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ thuốc đông y (Tủ đựng thuốc cổ truyền) T7-0160; T7-0161; T7-0162; T7-0163; T7-0164 Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Sản phẩm được sử dụng để phục vụ công tác khám chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở y tế, các bệnh viện… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
3 Bàn chia thuốc theo thang B6-2150; B6-2151; B6-2152; B6-2153; B6-2154; B6-2155 Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Sản phẩm được sử dụng để phục vụ công tác khám chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở y tế, các bệnh viện… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
4 Ghế đa năng GH8-2301; GH8-2302; GH8-2303 Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco Sản phẩm được sử dụng để phục vụ công tác khám chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở y tế, các bệnh viện… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A