STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn ghế khám khúc xạ OPHTHALMIC REFRACTION UNIT /MEI-OPH-ORU-110; MEI-OPH-ORU-110A MEDICAL EQUIPMENT INDIA MEDICAL EQUIPMENT INDIA Dùng để đo khám mắt trong ngành nhãn khoa Qui tăc 4 - Phân loại trang thiết bị y tế không xâm nhập khác(Mục A, phần II, TT05/2022/TT-BYT) TTBYT Loại A