STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục Primewear Hygine (India) Products Limited Được sử dụng trong quá trình phẫu thuật để bảo vệ cả bệnh nhân phẫu thuật và nhân viên phòng phẫu thuật khỏi việc tiếp xúc với máu, dịch cơ thể hoặc giọt bắn, vi khuẩn và mầm bệnh của bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TTBYT TTBYT Loại A