STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng phẫu thuật MELISA /SGP-SDTP CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Sản phẩm được sử dụng cho quá trình phẫu thuật trong phòng mổ hoặc các trường hợp chỉ định cần mặc áo choàng bảo vệ. Quy tắc 4 – Phần II – Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A