STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép (dẹp, phồng) chứa dụng cụ y tế tiệt khuẩn 3M Steri-dual Theo phụ lục Theo phụ lục 3M Company, 3M Health Care, 3M Center dùng để dụng cụ y tế tiệt khuẩn Quy tắc 4, Mục A, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A