STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sáp cầm máu xương Bone Wax SMI A.G SMI A.G Được sử dụng để kiểm soát sự chảy máu từ bề mặt xương. Quy tắc 8 TTBYT Loại C
2 Lưới thoát vị phẫu thuật Surgical Mesh SMI A.G SMI A.G Lưới thoát vị là lựa chọn đầu tay để hỗ trợ cho các mô tổn thương trong trường hợp không tìm đủ mô lành hoặc các tổn thương mô quá rộng. Quy tắc 8 TTBYT Loại C