STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu composite hàn răng Theo phụ lục Theo phụ lục DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH Sử dụng trong nha khoa. Dùng để trám răng trong trường hợp răng bị sâu, sứt mẻ. Quy tắc 8, Phần II, Mục 1, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B