STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây truyền dịch Burette ECOBUVENN/1501.110, 1501.150 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD quản lý chất lỏng trong ổ bụng và các loại thuốc trong hệ thống tuần hoàn của con người bằng cách sử dụng ống thông hoặc ống thông trong ổ bụng cho trẻ em Quy tắc 2, phần II, phụ lục I TTBYT Loại B
2 Ống thông tiểu ECOCATH/1601.6, 1601.8, 1601.10, 1601.12, 1601.14, 1601.16, 1601.18, 1601.20 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD cung cấp đường vào bàng quang thông qua niệu quản trong trường hợp bí tiểu Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I TTBYT Loại B
3 Ống thông dạ dày ECOCATH/1801.6, 1801.8, 1801.10, 1801.12, 1801.14, 1801.16, 1801.18, 1801.20 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD cung cấp dinh dưỡng và hút dịch dạ dày qua đường dạ dày mũi Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I TTBYT Loại B
4 Dây hút nhớt ECOCATH/1701.6, 1701.8, 1701.10, 1701.12, 1701.14, 1701.16, 1701.18, 1701.20 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD sử dụng để tiếp cận đường hô hấp để loại bỏ chất tiết mang lại sự thoải mái tối đa cho bệnh nhân. Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I TTBYT Loại B
5 Ống thông tĩnh mạch trung tâm ECOCVC/2012.160, 2012.200, 2013.200, 2014.130, 2014.160, 2111.130, 2113.160, 2113.200, 2113.300, 2112.160, 2112.200, 2112.300, 2014.200, 2111.160, 2211.160, 2211.80, 2211.130; 2213.160, 2213.200, 2213.300, 2212.160, 2011.160, 2011.200, 2111.200 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD Dùng để lấy mẫu máu, cung cấp máu, truyền thuốc liên tục hoặc ngắt quãng, theo dõi huyết áp tĩnh mạch trung tâm, cung cấp dinh dưỡng cấp Quy tắc 6, phần II, Phụ lục I TTBYT Loại B
6 Bình hút áp lực âm ECOCWS/2901.10, 2901.12, 2901.14, 2901.16, 2901.18 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD Dùng để hút dịch từ vết thương phẫu thuật, bằng cách sử dụng áp lực âm qua ống dây nối với bể hút Quy tắc 11, phần II, Phụ lục I TTBYT Loại B
7 Dây nối bơm tiêm điện ECOEXTT/1201.10, 1201.25, 1201.50, 1201.100, 1201.150, 1201.200 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD Kết nối vị trí truyền dịch và nguồn dịch truyền, ví dụ kim luồn, khóa 3 chạc, bộ dây truyền dịch; để kéo dài đường truyền giữa vị trí tiêm và nguồn dịch truyền với đầu nối luer 6% để giảm thiểu kích ứng da và nhiễm khuẩn. Quy tắc 2, phần II, phụ lục I TTBYT Loại B
8 Dây nối bơm tiêm điện áp lực cao ECOEXTT/1202.100, 1202.150, 1202.200 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD Kết nối vị trí truyền dịch và nguồn dịch truyền, ví dụ kim luồn, khóa 3 chạc, bộ dây truyền dịch; để kéo dài đường truyền giữa vị trí tiêm và nguồn dịch truyền với đầu nối luer 6% để giảm thiểu kích ứng da và nhiễm khuẩn. Quy tắc 2, phần II, phụ lục I TTBYT Loại B
9 Dây hút dịch phẫu thuật ECOSUC/2301 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD Loại bỏ dịch tiết, máu và cặn một cách thuận tiện trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, TTBYT Loại B
10 Dây truyền máu ECOTRAN/2401, 2402 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD Dùng để đưa máu vào hệ thống tuần hoàn của con người bằng cách sử dụng ống thông tĩnh mạch và ống thông Quy tắc 2, phần II, phụ lục I TTBYT Loại B
11 Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cổng tiêm thuốc ECOWIN/1005.14, 1005.16, 1005.18, 1005.20, 1005.22, 1005.24, 1005.26 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD Sản phẩm được sử dụng để đưa chất lỏng và thuốc vào tĩnh mạch của hệ thống tuần hoàn Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I, TTBYT Loại B
12 Kim luồn tĩnh mạch an toàn không cánh không cổng, làm bằng chất liệu FEP, ống cản quang ECOWIN S/1008.18, 1008.20, 1008.22, 1008.24 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD Sản phẩm được sử dụng để đưa chất lỏng và thuốc vào tĩnh mạch của hệ thống tuần hoàn Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I, TTBYT Loại B
13 Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cổng tiêm thuốc ETHISAFE/1002.14, 1002.16, 1002.18, 1002.20, 1002.22, 1002.24, 1002.26 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD Sản phẩm được sử dụng để đưa chất lỏng và thuốc vào tĩnh mạch của hệ thống tuần hoàn Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I, TTBYT Loại B
14 Kim luồn tĩnh mạch cánh nhỏ, không cổng tiêm thuốc ETHISAFE N/1016.24, 1016.26 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD Sản phẩm được sử dụng để đưa chất lỏng và thuốc vào tĩnh mạch của hệ thống tuần hoàn Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I, TTBYT Loại B
15 Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có cổng, làm bằng chất liệu FEP, ống cản quang ETHISAFE S/1019.18, 1019.20, 1019.22, 1019.24 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD Sản phẩm được sử dụng để đưa chất lỏng và thuốc vào tĩnh mạch của hệ thống tuần hoàn Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I, TTBYT Loại B
16 Kim luồn tĩnh mạch có cánh, không cổng tiêm thuốc ETHISAFE W/1023.14, 1023.16, 1023.18, 1023.20, 1023.22, 1023.24, 1023.26 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD Sản phẩm được sử dụng để đưa chất lỏng và thuốc vào tĩnh mạch của hệ thống tuần hoàn Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I, TTBYT Loại B
17 Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh có cổng, làm bằng chất liệu FEP, ống cản quang ETHISAFE W-S/1034.18, 1034.20, 1034.22, 1034.24 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD Sản phẩm được sử dụng để đưa chất lỏng và thuốc vào tĩnh mạch của hệ thống tuần hoàn Quy tắc 6, Phần II, Phụ lục I TTBYT Loại B
18 Khóa ba chạc MODWAY/1401 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD Sử dụng để cung cấp chất lỏng tĩnh mạch và thuốc trong hệ thống tuần hoàn của con người Quy tắc 2, phần II, phụ lục I TTBYT Loại B
19 Khóa ba chạc có dây nối MODEXWAY/1302.10, 1302.25, 1302.50, 1302.100, 1302.150, 1302.200 POLYBOND INDIA PVT LTD POLYBOND INDIA PVT LTD Sử dụng để cung cấp chất lỏng tĩnh mạch và thuốc trong hệ thống tuần hoàn của con người Quy tắc 2, phần II, phụ lục I TTBYT Loại B