STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông bóng nong niệu đạo Theo phụ lục Theo phụ lục COOK, INC. Được sử dụng để nong niệu đạo ở nam giới hoặc nữ giới điều trị bệnh hẹp niệu đạo. QT 5 - Phần II – Thông tư 05/2022/TTBYT TTBYT Loại B