STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cầm máu qua nội soi Hemospray Endoscopic Hemostat/HEMO-7 Wilson-Cook Medical Inc., Wilson-Cook Medical Inc., Thiết bị này dùng để cầm máu xuất huyết tiêu hóa không biến chứng. QT 5 - Phần II – Thông tư 05/2022/TTBYT TTBYT Loại B