STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Rọ bắt có tán sỏi đường mật và dị vật Theo phụ lục Theo phụ lục Wilson-Cook Medical Inc., Thiết bị này được sử dụng để lấy sỏi đường mật và dị vật qua ống nội soi. QT 5 - Phần II – Thông tư 05/2022/TTBYT TTBYT Loại A