STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cắt niêm mạc nội soi đa vòng Duette Multi-Band Mucosectomy/DT-6-5F Cook Ireland Limited Cook Ireland Limited Thiết bị này dùng để cắt niêm mạc nội soi ở đường tiêu hóa trên. Thiết bị này được thiết kế để chỉ sử dụng một lần. QT 9 - Phần II – Thông tư 05/2022/TTBYT TTBYT Loại C