STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư cấy ghép vào cơ thể người trong điều trị chấn thương, chỉnh hình (Danh mục chi tiết ở bản phân loại số 1257/170000077/PCBPL-BYT) Theo phụ lục Theo phụ lục L&K BIOMED Co.,Ltd. Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật điều trị chấn thương chỉnh hình Quy tắc 9, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C