STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm điện cực trung tính (sử dụng một lần) Theo phụ lục Theo phụ lục Yueh Sheng Electronic Industrial Co.,Ltd – Đài Loan Đảm bảo an toàn trong sử dụng phẫu thuật bằng máy đốt điện. Dòng điện sinh ra phải được phân tán an toàn bằng tấm điện cực trung tính Quy tắc 9 phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 TTBYT Loại B