STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cuộn co giãn không đan dệt Theo phụ lục Theo phụ lục Laboratoire Sylamed Cố định, duy trì băng gạc và dụng cụ y tế, đặc biệt tại các vùng khớp và vùng giải phẫu. QT4, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A