STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ trữ vắc-xin TCW 80 AC B Medical Systems S.a.r.l, Luxembourg B Medical Systems S.a.r.l, Luxembourg Nhiệt độ bên trong tủ được cài đặt sẵn ở 5 độ C và luôn duy trì trong dãy nhiệt độ từ 4 cho đến 6 độ C, dùng để bảo quản và lưu trữ vắc-xin.. Quy tắc 12 TTBYT Loại A