STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy phân tích sinh hóa tự động Theo phụ lục Theo phụ lục Urit Medical Electronic Co.,Ltd Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình chẩn đoán Quy tắc 5 , phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Máy phân tích sinh hóa bán tự động URIT-880 Urit Medical Electronic Co.,Ltd Urit Medical Electronic Co.,Ltd Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình chẩn đoán Quy tắc 5 , phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Máy phân tích huyết học Theo phụ lục Theo phụ lục Urit Medical Electronic Co.,Ltd Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình chẩn đoán Quy tắc 5 , phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A