STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đầu trị liệu Plasma dùng cho máy trẻ hóa da bằng sóng RF GENTLO Plasonic Plasma tip & tip cover HIRONIC CO.,Ltd HIRONIC CO.,Ltd Đầu trị liệu Plasma dùng cho máy trẻ hóa da Quy tắc số 9-phần II, phụ lục 1, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Tấm bản cực giúp năng lượng RF đơn cực phát dùng cho máy trẻ hóa da bằng sóng RF GENTLO Proplate HIRONIC CO.,Ltd HIRONIC CO.,Ltd Tấm bản cực giúp năng lượng RF đơn cực phát dùng cho máy trẻ hóa da Quy tắc số 9-phần II, phụ lục 1, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Đầu trị liệu RM trẻ hoá da dùng cho máy trẻ hóa da RM - RF Micro Needle HIRONIC CO.,Ltd HIRONIC CO.,Ltd Đầu trị liệu RM trẻ hoá da dùng cho máy trẻ hóa da Quy tắc số 9-phần II, phụ lục 1, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Đầu trị liệu trị mụn RN dùng cho máy trẻ hóa da Afit RF Needle HIRONIC CO.,Ltd HIRONIC CO.,Ltd Đầu trị liệu trị mụn RN dùng cho máy trẻ hóa da Quy tắc số 9-phần II, phụ lục 1, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Đầu trị liệu trẻ hoá âm đạo dùng cho máy trẻ hóa da RV – RF Venus Stick HIRONIC CO.,Ltd HIRONIC CO.,Ltd Đầu trị liệu trẻ hoá âm đạo dùng cho máy trẻ hóa da Quy tắc số 9-phần II, phụ lục 1, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B