STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đẩy hệ thống nội soi và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Richard Wolf GmbH Dùng lắp đặt, bảo quản và di chuyển hệ thống thiết bị nội soi Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro; Quy tắc 6 TTBYT Loại A