STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dán vết thương Theo phụ lục Theo phụ lục ConvaTec Limited Băng dán vết thương có chứa hydrocolloid (Na CMC, gelatin và pectin), được sử dụng để tương tác với dịch ẩm từ vết thương tạo thành một thể gel mềm giúp tháo băng với rất ít hoặc không gây tổn thương cho các mô mới hình thành. QT 14 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D