STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin Ferritin Rapid Quantitative Test/W269P0001 Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. Xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang được sử dụng cùng Máy miễn dịch huỳnh quang Finecare™ FIA Meters (Model: FS-113/FS-114/FS-205) để phát hiện định lượng Ferritin trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B