STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm bù da (Bolus) RT-1913-4 QFIX QFIX Dùng trong quy trình cố định bệnh nhân trong xạ trị Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A