STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng gạc hydrocolloid Theo phụ lục Theo phụ lục Zhejiang Top-Medical Medical Dressing Co., Ltd sử dụng để quản lý vết thương có dịch tiết từ thấp đến trung bình, bao gồm loét tì đè; loét chân; loét bàn chân do tiểu đường; vết mổ; vết thương vùng cho vạt; những vết thương ngoài da như bỏng nhẹ, trầy xước, vết cắt hoặc vết rách; những vết thương đang hình thành mô hạt Qui tắc 1, mục 3, phần 2, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C