STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát dùng cho máy phân tích huyết học CD - Chex Plus Streck, Inc Streck, Inc Đánh giá sự gắn kết kháng thể đơn dòng bằng phương pháp đo tế bào dòng chảy Quy tắc 6 TTBYT Loại B