STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo khúc xạ và độ cong giác mạc tự động AXIS (TSRK-1000P) SCIENCETERA Co., Ltd SCIENCETERA Co., Ltd Kiểm tra mắt, hỗ trợ quá trình chẩn đoán và điều trị tật khúc xạ mắt Quy tắc 12, phần II phụ lục I- TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Máy chiếu biểu đồ thử thị lực TSRL-190, TSLC-2000, TSRC-300, TSCP-800. SCIENCETERA Co., Ltd SCIENCETERA Co., Ltd Kiểm tra mắt, hỗ trợ quá trình chẩn đoán và điều trị tật khúc xạ mắt Quy tắc 12, phần II phụ lục I- TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Mặt nạ thử thị lực TSRD-500, TSRM-600EL. SCIENCETERA Co., Ltd SCIENCETERA Co., Ltd Kiểm tra mắt, hỗ trợ quá trình chẩn đoán và điều trị tật khúc xạ mắt Quy tắc 12, phần II phụ lục I- TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Bàn khám khúc xạ TSRT 400A, TSRT 400AS, TSRT 500M. SCIENCETERA Co., Ltd SCIENCETERA Co., Ltd Đặt các thiết bị khám khúc xạ Quy tắc 12, phần II phụ lục I- TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A